Tata Cara Sholat Witir: Doa dan Keutamaannya

📚 Selamat datang, Sobat Zikra!

Sholat witir merupakan salah satu sholat sunnah yang dikerjakan oleh umat Muslim setelah sholat isya. Meskipun bukan sholat wajib, sholat witir memiliki keutamaan yang luar biasa sehingga disarankan untuk dilakukan setiap malam. Pada artikel ini, kita akan membahas tata cara sholat witir beserta doa dan keutamaannya secara lengkap.

📚 Pendahuluan

Sebelum membahas secara mendalam mengenai tata cara sholat witir, mari kita bahas dulu tentang apa itu sholat witir. Sholat witir merupakan sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya dan sebelum sholat wajib subuh. Sholat witir memiliki jumlah rakaat yang bervariasi, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat.

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam mengerjakan sholat witir. Kelebihannya adalah sebagai berikut:

 1. Menjadi kebiasaan yang baik dalam meningkatkan kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 2. Menjadi amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat.
 3. Menambah pahala dan kebaikan di akhirat.

Sedangkan kekurangannya adalah sebagai berikut:

 1. Sulit dilakukan pada malam yang padat kegiatan.
 2. Memakan waktu yang cukup lama dan melelahkan.
 3. Tidak diwajibkan sehingga seringkali terlupakan untuk dilakukan.

Meskipun memiliki kekurangan, kelebihan sholat witir jauh lebih besar sehingga disarankan untuk dilakukan setiap malam.

Sebelum kita membahas tata cara sholat witir, penting untuk menyebutkan mengenai doa qunut dalam sholat witir. Doa qunut ini dilakukan pada rakaat terakhir sebelum sujud terakhir dan sebelum takbiratul ihram.

Berikut adalah doa qunut yang biasanya dibaca dalam sholat witir:

No. Doa Qunut
1 “Allahumma ihdini fiman hadait, wa’afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barikli fima a’thait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wala yuqda ‘alayk, wainna hu laa yadhilluman walayt, tabarakta rabbana wata ‘alaait.”
2 “Allahumma inna nastaiinuka wanastaghfiruka wana tubu ilaika wanashkuruka wanakfuruka wanatruku man yafjuruka.”
3 “Allahumma iyyaka na’budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas’a wa nahfidu wa narju rahmataka wa nakhsha ‘adhabaka inna ‘adhabaka bil kuffari mulhiq.”

📚 Tata Cara Sholat Witir

🎤 Tata Cara Sholat Witir 1 Rakaat

Untuk sholat witir 1 rakaat, berikut adalah tahapannya:

 1. Memulai sholat dengan membaca niat sholat witir.
 2. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbiratul ihram.
 3. Membaca surat Al-Fatihah.
 4. Membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Tidak disarankan membaca surat yang panjang karena dapat memperpanjang waktu sholat.
 5. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 6. Membaca doa qunut.
 7. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir keempat.
 8. Melakukan salam ke kanan.

🎤 Tata Cara Sholat Witir 3 Rakaat

Untuk sholat witir 3 rakaat, berikut adalah tahapannya:

 1. Memulai sholat dengan membaca niat sholat witir.
 2. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbiratul ihram.
 3. Membaca surat Al-Fatihah.
 4. Membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Tidak disarankan membaca surat yang panjang karena dapat memperpanjang waktu sholat.
 5. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 6. Membaca doa qunut.
 7. Melakukan rakaat kedua dengan melakukan tahiyat awal dan membaca surat Al-Fatihah beserta surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 8. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 9. Membaca doa qunut.
 10. Melakukan rakaat ketiga dengan melakukan tahiyat awal, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 11. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 12. Membaca doa qunut.
 13. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir keempat.
 14. Melakukan salam ke kanan.

🎤 Tata Cara Sholat Witir 5 Rakaat

Untuk sholat witir 5 rakaat, berikut adalah tahapannya:

 1. Memulai sholat dengan membaca niat sholat witir.
 2. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbiratul ihram.
 3. Membaca surat Al-Fatihah.
 4. Membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Tidak disarankan membaca surat yang panjang karena dapat memperpanjang waktu sholat.
 5. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 6. Membaca doa qunut.
 7. Melakukan rakaat kedua dengan melakukan tahiyat awal dan membaca surat Al-Fatihah beserta surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 8. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 9. Membaca doa qunut.
 10. Melakukan rakaat ketiga dengan melakukan tahiyat awal, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 11. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 12. Membaca doa qunut.
 13. Melakukan rakaat keempat dengan melakukan tahiyat awal, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 14. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 15. Membaca doa qunut.
 16. Melakukan rakaat kelima dengan melakukan tahiyat awal, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 17. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 18. Membaca doa qunut.
 19. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir keempat.
 20. Melakukan salam ke kanan.

🎤 Tata Cara Sholat Witir 7 Rakaat

Untuk sholat witir 7 rakaat, berikut adalah tahapannya:

 1. Memulai sholat dengan membaca niat sholat witir.
 2. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbiratul ihram.
 3. Membaca surat Al-Fatihah.
 4. Membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Tidak disarankan membaca surat yang panjang karena dapat memperpanjang waktu sholat.
 5. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 6. Membaca doa qunut.
 7. Melakukan rakaat kedua dengan melakukan tahiyat awal dan membaca surat Al-Fatihah beserta surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 8. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 9. Membaca doa qunut.
 10. Melakukan rakaat ketiga dengan melakukan tahiyat awal, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 11. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 12. Membaca doa qunut.
 13. Melakukan rakaat keempat dengan melakukan tahiyat awal, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 14. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 15. Membaca doa qunut.
 16. Melakukan rakaat kelima dengan melakukan tahiyat awal, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 17. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 18. Membaca doa qunut.
 19. Melakukan rakaat keenam dengan melakukan tahiyat awal, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 20. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 21. Membaca doa qunut.
 22. Melakukan rakaat ketujuh dengan melakukan tahiyat awal, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 23. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 24. Membaca doa qunut.
 25. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir keempat.
 26. Melakukan salam ke kanan.

🎤 Tata Cara Sholat Witir 9 Rakaat

Untuk sholat witir 9 rakaat, berikut adalah tahapannya:

 1. Memulai sholat dengan membaca niat sholat witir.
 2. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbiratul ihram.
 3. Membaca surat Al-Fatihah.
 4. Membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran. Tidak disarankan membaca surat yang panjang karena dapat memperpanjang waktu sholat.
 5. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 6. Membaca doa qunut.
 7. Melakukan rakaat kedua dengan melakukan tahiyat awal dan membaca surat Al-Fatihah beserta surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 8. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.
 9. Membaca doa qunut.
 10. Melakukan rakaat ketiga dengan melakukan tahiyat awal, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat pendek atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran.
 11. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan membaca takbir ketiga.

  Related video of Tata Cara Sholat Witir: Doa dan Keutamaannya